همایش 3

 

 

اطلاعات همایش

عنوان همايش

همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری و توسع شهرستان فردوس

سازمان برگزار كننده

دانشگاه فردوسي مشهد و مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان رضوی

نام و نام خانوادگي دبیر همايش

دكتر خدیجه بوزرجمهری

آدرس پست الكترونيكي همايش

https://ft.um.ac.ir

مكان برگزاري همايش

فردوس

زمان برگزاري همايش

23و 24 اسفند1396

سطح برگزاري همايش

منطقه ای

 

ارکان همایش

دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر علمی

دکتر خديجه بوزرجمهری دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر اجرایی همایش

دکتر عبداله رادمرد دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور علمی

دکتر سید عباس محمدزاده استادیار بازنشستة گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور علمی

دکتر جواد عباسی دانشیار گروه آموزشی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور علمی

دکتر مهدی ستودیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

مشاور علمی

دکتر مهناز مهدیزاده مشاور علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس

مشاور علمی

دکتر حمداله سجاسی قیداری استادیار گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس کمیته داوری

مقالات

سید مهدی سید ناصرالديني نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی

 

حامی مادی و معنوی

همایش

دکتر امیر الهامی مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خیام

رئیس روابط عمومی

مهدی ابراهیمی فرماندار شهرستان فردوس

رئیس کمیته راهبری

شهرستان فردوس

حسین اسماعیلی معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری فردوس

جانشین رئیس کمیته

راهبری و مسئول

همانگی و ساماندهی

شهرستان

مجید نقره دان رئیس شورای شهر فردوس

 

مسئول امور مالی و

پشتیبانی

حمید حلاج مقدم شهردار شهر فردوس

مسئول حمل و نقل و

تشریفات

اقدس کرمپور مسؤول اداره میراث فرهنگی فردوس و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات بلده و شهر تاریخی تون

مسئول امور فرهنگی،

هنری و نمایشگاه

علیرضا خداخواه رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان فردوس

مسئول اسکان و

پذیرایی

کاظم کاظمی مسؤول روابط عمومی فرمانداری شهرستان فردوس

مسئول روابط عمومی

(فردوس)

حمیده محمودی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول سایت همایش

فهیمه جعفری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

مسئول سایت همایش

عاطفه شهریاری کارشناس ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مسئول دبیرخانه

سمیه خاتمی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو دبیرخانه

ملیحه نیازی کارشناس گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

عضو دبیرخانه

کبریا مرادی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو دبیرخانه

 

 

اعضای کمیته علمی همایش

محل کار

نام و نام خانوادگی

گروه جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان

ابراهیم زاده عیسی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اختیاری زهرا

گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

افتخاری عبدالرضا رکن الدین

گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی

افراخته حسن

مدرس ادبیات فارسی دانشگاه خیام مشهد

الهامی امیر

گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

ایمان پور محمد تقی

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

بوزرجمهری خدیجه

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

بهروان حسین

گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

پاپلی یزدی محمد حسین

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

پورخالقی چترودی مهدخت

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

حسن لی کاووس

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسن آبادی محمود

گروه جغرافیای دانشگاه تهران

خانی فضیله

گروه علوم مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

داوری کامران

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد کرج

دری زهرا

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

دوستان رضا

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

رادمرد عبداله

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران

راشدمحصل محمدرضا

گروه جغرافیای دانشگاه تهران

رضوانی محمد رضا

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

رهنما محمد رحیم

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زرقانی مهدی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان مشهد

ستودیان مهدی

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

سجاسی قیدار حمدالله

گروه علوم گردشگری موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

سقایی مهدی

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

شایان حمید

گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

صادقی علیاشرف

گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

ضیایی محمود

گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

عباسی جواد

گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

عنابستانی علی اکبر

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

غلامحسینزاده غلامحسین

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

کهدویی محمد کاظم

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدزاده سیدعباس

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

میرباقری فرد علی اصغر

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

یاحقی محمد جعفر

 

محورهای همایش

جاذبه ها و قابلیت های گردشگری شهرستان فردوس

آثار و پیامدهای توسعه گردشگری با اولویت شهرستان فردوس

موانع و محدودیت های توسعه گردشگری شهرستان فردوس

ظرفیت های گردشگری و توسعه منطقه ای

 

مقالات همایش

نویسندگان

عنوان مقاله

فرهود گل محمدی، سعید

عسکری پناه، مهدی حسن پور،

سید حمید رضوی

نگاهی بر جاذبه های گردشگری، وضعیت

اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیر تاریخی شکل گیری روستای نوفرست شهرستان بیرجند

استان خراسان جنوبی

حمدالله سجاسی قیداری، عاطفه

جمعه، رویا الهی

جایگاه مهارت های زبانی در جذب گردشگران

خارجی توسط تورگردانان

طاهره صادقلو، هانیه حق پناه،

احمد رومیانی

تحلیل آسایش بصری در روستاهای گردشگری بر اساس مدل

(منطقه مورد مطالعه: دهستان قاین) WASPAS

داوود مهدوی، معصومه کامران

پراکنش فضایی خانه های دوم در مقاصد

روستایی گردشگرپذیر و ارتباط آن با جایگاه

طبقاتی مالکان آنها (مورد: روستاهای حاشیه

زاینده رود سامان)

مریم کهنی، امید سارانی، فرید

جواهرزاده

بررسی پتانسیل ها و گردشگری روستایی

شهرستان فردوس و اثرات توسعه ی آن در

روستاها (مطالعه موردی : روستای بید سکان)

سیده سمیه خاتمی، خدیجه

بوزرجمهری

جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری

شهرستان فردوس

مهدی اخگری

شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر توسعه

صنعت گردشگری مطالعه موردی شهرستان

فردوس

فرامرز آدینه، فاطمه علیان

زندگی و شعر ذوقی تونی از پرچمداران مکتب

واسوخت

محمد سرور مولایی

شاعران تونی در سدهء دهم هجری بر پایه

یافتههای نفایسالمآثر

رسول جعفریان

عطّار تونی شاعری امامی مذهب از قرن نهم

هجری

فاطمه ماه وان

کارکرد دیوارنگاری برای جذب گردشگر در

شهر فردوس (تون )(با معرّفی آثار میرافضل

تونی)

غلامحسن پاک

عطار تونی در سایه

محمدجعفر یاحقی

علم و عمل هردو دوستان قدیمند

مریم قاسمی، مسعود مینایی،

ملیحه زنجانی

تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت

های گردشگری روستایی در دهستان های استان

خراسان رضوی

سید مهدی خزاعی فر، ابوالفضل

وطن پرست

برنامه ریزی توسعه گردشگری بر اساس

رویکرد SOAR درشهرستان فردوس

محمد قاسمی خوزانی

تدوین راهبردهای گردشگری سلامت

سعید سعیدپور

مروری بر ظرفیت های تاریخی فردوس

Chander Shekhar

سفرنامة درگاه قلی خان گزارشی از جاهای

دیدنی و فضای فرهنگی در قرن 23 هجری/ 28

میلادی

عاطفه شهریاری، مجید اطاری

شناسایی و معرفی مناطق گردشگری فردوس از

دیدگاه ژئوتوریسم

Nimet YILDIRIM

گردشگری فرهنگی ترکیه

خدیجه بوزرجمهری

توسعه اقامتگاه های بوم گردی درکشور،

ها و شهرستان فردوس

فرهود گل محمدی، مهدی حسن

پور، سعید عسکری پناه

بررسی اثرات خانه های دوم بر گردشگری

روستایی و توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و

اقتصادی مناطق روستایی خراسان جنوبی

فرهود گل محمدی، سید حمید

رضوی؛ حسین گل محمدی

نگاهی بر ظرفیت های گردشگری مذهبی

مسجد جامع قاینات خراسان جنوبی: نگینی از

عهد ناصر خسرو

خدیجه بوزرجمهری، حمید

شایان، الهام قندهاری

نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه

روستایی

هادی دانش مقدم

موانع و محدودیت های توسعه گردشگری

شهرستان فردوس

مرضیه امینی، مهناز رمضانی

سنجش و بررسی تاثیر عوامل موثر بر توسعة

گردشگری (مطالعه موردی شهرستان قائن)

حمدالله سجاسی قیداری، رقیه

کلاته میمری، ابراهیم اکبری

تحلیل مفهومی عوامل موثر بر توسعه گردشگری

کشاورزی در نواحی روستایی

فرزانه نجفی زرمهری، عباس

عشقی؛حسن صادقی یونسی

بررسی عوامل طبیعی موثربر توسعه صنعت

گردشگری مناطق کویری با تاکید بر شهرستان

فردوس

محمد امیر علیمی

بررسی پدیده فرونشست دشت سرایان با دیدگاه

جاذبه زمین شناختی در زمین گردشگری

علی موسوی گرما رودی

مردی ازتبار دانش، سخنوری و ایمان

سید مهدی خزاعی فر، ابوالفضل

وطن پرست

توجه به گردشگری کودک و تاثیر آن در رونق

گردشگری و حفاظت محیط زیست

خلیل الله افضلی

تونیان هرات و مشاهیر آن

علی شکرگزار

محدودیت ها و موانع توسعه صنعت گردشگری

فردوس گفتمان گردشگری پیش شرط توسعه

سلیمه اسحاقی، مجید اطاری،

عاطفه شهریاری

معرفی نقاط گردشگری اطراف مشهد از دیدگاه

ژئوتوریسم