ارتباط با ما

اطلاعات تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

آدرس : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر علی شریعتی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم

تلفن:38806744-051

نمابر:7941484

وبسایت :gsrc2.um.ac.ir

ایمیل: gsrc@um.ac.ir